Witamy na stronie

Geodezja 4x4 to współpraca dwóch firm geodezyjnych F.U. Locusta Zuzanna Mielcarek i Usługi Geodezyjne Adam Kantorski, współpracujemy również z geodetą uprawnionym Elżbietą Malczewską Pawlak numer uprawnień 958. Geodeci pracujący w naszych firmach są na rynku geodezyjnym od ponad 15 lat. 

Wykonywanie map

Mapy zasadnicze zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów sytuacyjnych, elementach ewidencji gruntów (granice działek, użytki oraz budynki) a także usytuowanie podziemnych i naziemnych elementów uzbrojenia terenu. 

Podziały i rozgraniczenia

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, Podziały nieruchomości, Rozgraniczenia nieruchomości, Wskazanie granic, Wznowienie punktów granicznych, Sporządzanie dokumentów do celów prawnych.

Wytyczenia

Wytyczenia – geodezyjna obsługa inwestycji, obejmuje wytyczanie osi głównych budynków i punktów charakterystycznych budowli liniowych a także pomiary pionowości i wszelkie pomiary kontrolne.

Mapy z inwentaryzacji

Mapy z inwentaryzacji budynków, budowli i urządzeń – mapy zawierają wszystkie istotne punkty budynków, budowli oraz urządzeń podziemnych lub naziemnych.

 

OSTATNIE REALIZACJE