OFERTA

Wykonujemy:

Mapy – mapy zasadnicze, zawierają one aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów sytuacyjnych, elementach ewidencji gruntów (granice działek, użytki oraz budynki) a także usytuowanie podziemnych i naziemnych elementów uzbrojenia terenu.

 

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

  •                 Podziały nieruchomości
  •                 Rozgraniczenia nieruchomości
  •                 Wskazanie granic
  •                 Wznowienie punktów granicznych
  •                 Sporządzanie dokumentów do celów prawnych

 

Wytyczenia – geodezyjna obsługa inwestycji, obejmuje wytyczanie osi głównych budynków i punktów charakterystycznych budowli liniowych a także pomiary pionowości i wszelkie pomiary kontrolne

 

Mapy z inwentaryzacji budynków, budowli i urządzeń – mapy zawierają wszystkie istotne punkty budynków, budowli oraz urządzeń podziemnych lub naziemnych.